Personel


Lekarz Stomatolog
Aleksandra Trzcionka
W 2001r. roku ukończyłam studia na wydziale
LEKARSKO-STOMATOLOGICZNYM
ŚLĄSIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ.
Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne
i stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc
udział w licznych szkoleniach i sympozjach.
Asystentka stomatologiczna
Ewa Starowicz
W 2015 roku ukończyłam szkołę medyczną w Katowicach. W gabinecie dbam o komfort pacjenta podczas zabiegów wykonywanych przez lekarza.

NASZ GABINET


To miejsce wyposażone w wysokiej jakości sprzęt stomatologiczny zapewniający komfort leczenia
zarówno pacjentowi jak i lekarzowi( m. in. aparat RTG z radiowizjografią, bezstrzykawkowy system
do znieczuleń the Wand, kamera wewnatrzustna, endometr VDW, lapma do wybielania zębów).

Znieczulenia Wand – co to jest i jak działa

Technologia Wand służy do bezpiecznego, bezbolesnego podawania płynu
znieczulającego przed zabiegami stomatologicznymi.

Ponadto Wand możliwia lekarzowi stosowanie takich technik znieczuleń,
które dają pacjentowi dodatkowe korzyści – pełną sprawność mimiczną, co oznacza,
iż wychodząc z gabinetu pacjent może normalnie mówić, uśmiechać się i jeść.

Wand ( czyt: łond) ułatwia lekarzom stworzenie „Strefy Łagodności”
dla swoich pacjentów.  Bez strzykawek, bez bólu, bez stresu.